Trắc nghiệm Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Bộ đề trắc nghiệm Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại kiến thức về các thao tác lập luận.

Câu 1. Đọc đoạn văn trích (trang 112 SGK Ngữ văn 11, tập 2) trong "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh, Hoài Chân và cho biết đoạn trích viết về vấn đề gì?

A. Ảnh hưởng của Pháp đối với các nhà thơ mới.

B. Ảnh hưởng của Mĩ đối với các nhà thơ mới.

C. Ảnh hưởng của Pháp đối với các nhà thơ trung đại.

D. Ảnh hưởng của Mĩ đối với các nhà thơ trung đại.

đáp án Trắc nghiệm Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 4C
Câu 2ACâu 5B
Câu 3B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X