Trắc nghiệm Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Bộ đề trắc nghiệm Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại kiến thức về các thao tác lập luận.

Câu 1. Đọc đoạn văn trích (trang 112 SGK Ngữ văn 11, tập 2) trong "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh, Hoài Chân và cho biết đoạn trích viết về vấn đề gì?
Câu 2. Đọc đoạn văn trích (trang 112 SGK Ngữ văn 11, tập 2) trong "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh, Hoài Chân và cho biết thao tác lập luận nào là chủ yếu?
Câu 3. Có thể quan niệm một bài (đoạn) văn càng sử dụng được nhiều thao tác lập luận thì càng có sức hấp dẫn không?
Câu 4. Khi viết bài văn bàn luận về vấn đề bạo lực học đường, không cần có ý nào trong các ý sau?
Câu 5. Sau khi làm xong một bài văn có vận dụng kết hợp các thao tác lập luận thì không nhất thiết phải kiểm tra lại xem có sai lệch gì không bởi sẽ mất thời gian. Điều này đúng hay sai?

đáp án Trắc nghiệm Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 4C
Câu 2ACâu 5B
Câu 3B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X