Nội dung chính của tập thơ Từ ấy là gì ?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 17/06/2024 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Nội dung chính của tập thơ "Từ ấy" là gì ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Từ ấy

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nội dung chính của tập thơ Từ ấy là ghi lại chặng đường đấu tranh và trưởng thành của tác giả từ  khi bắt gặp lí tưởng đến cách mạng tháng 8/1945.

Giải thích:

Nội dung chính bài thơ "Từ ấy": "Từ ấy" đã đánh dấu bước ngoặt trưởng thành vô cùng qua trọng của Tố Hữu trên chặng đường cách mạng. Nó là tiếng reo mừng, sung sướng của một người thanh niên trẻ khi được lí tưởng cách mạng soi sáng, để từ đó quyết tâm đem sức mình cống hiến cho Tổ quốc.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhan đề "Từ ấy" được hiểu như thế nào?

Giây phút giác ngộ ánh sáng của lí tưởng cộng sản.

Sắp xếp các bài thơ sau theo trình tự thời gian sáng tác:

1. Lưu biệt khi xuất dương
2. Từ ấy
3. Chiều tối
4. Nhớ rừng

Sắp xếp các bài thơ theo trình tự thời gian sáng tác:
1. Lưu biệt khi xuất dương được Phan Bội Châu sáng tác vào năm 1905, trước lúc sang Nhật Bản tìm một con đường cứu nước mới, ông làm bài thơ này để giã từ bè bạn, đồng chí.

Nhận xét nào sau đây là nhận xét đúng về Từ ấy?

Từ ấy là tập thơ đầu của nhà thơ Việt Nam Tố Hữu, được sáng tác trong khoảng 10 năm kéo dài từ 1937 đến 1946.

Bao trùm lên toàn bài thơ "Từ ấy" là tình cảm gì của tác giả ?

Niềm vui lớn của nhà thơ khi giác ngộ lí tưởng cộng sản.

Bài thơ "Từ ấy" ra đời trong hoàn cảnh nào?

Vào năm 1938, khi tác giả được tham gia cách mạng.

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X