Trong các tác phẩm dưới đây, bài thơ nào thể hiện mối sầu nhân thế của một linh

27/11/2020 317

Câu Hỏi:
Trong các tác phẩm dưới đây, bài thơ nào thể hiện mối sầu nhân thế của một linh hồn nhỏ trước vũ trụ bao la:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X