Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ và chính xác các đặc điểm về ngôn ngữ của phong

27/11/2020 342

Câu Hỏi:
Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ và chính xác các đặc điểm về ngôn ngữ của phong cách ngôn ngữ chính luận?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X