Hoạt động nào sau đây không phải là lĩnh vực của công nghệ sinh học

06/11/2020 73

Câu Hỏi:
Hoạt động nào sau đây không phải là lĩnh vực của công nghệ sinh học
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Công nghệ hoá chất không phải là lĩnh vực của công nghệ sinh học

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X