Hoạt động nào sau đây không phải là lĩnh vực của công nghệ sinh học

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hoạt động nào sau đây không phải là lĩnh vực của công nghệ sinh học

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Công nghệ hoá chất không phải là lĩnh vực của công nghệ sinh học

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X