Những thành tựu nào dưới đây không phải là kết quả ứng dụng của công nghệ gen?

06/11/2020 229

Câu Hỏi:
Những thành tựu nào dưới đây không phải là kết quả ứng dụng của công nghệ gen?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Tạo cơ quan nội tạng của người từ các tế bào động vật không phải là kết quả ứng dụng của công nghệ gen mà là kết quả của công nghệ tế bào

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X