Những thành tựu nào dưới đây không phải là kết quả ứng dụng của công nghệ gen?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những thành tựu nào dưới đây không phải là kết quả ứng dụng của công nghệ gen?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tạo cơ quan nội tạng của người từ các tế bào động vật không phải là kết quả ứng dụng của công nghệ gen mà là kết quả của công nghệ tế bào

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X