Công nghệ gen là gì?

06/11/2020 89

Câu Hỏi:
Công nghệ gen là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Công nghệ gen là: ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X