Công nghệ gen là gì?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công nghệ gen là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Công nghệ gen là: ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X