Cá trạch được biến đổi gen ở Việt Nam có khả năng

06/11/2020 80

Câu Hỏi:
Cá trạch được biến đổi gen ở Việt Nam có khả năng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Cá trạch được biến đổi gen ở Việt Nam có khả năng tổng hợp được loại hoocmôn sinh trưởng ở người.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X