Cá trạch được biến đổi gen ở Việt Nam có khả năng

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cá trạch được biến đổi gen ở Việt Nam có khả năng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cá trạch được biến đổi gen ở Việt Nam có khả năng tổng hợp được loại hoocmôn sinh trưởng ở người.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X