Trắc nghiệm Sinh 9 bài 33 : Công nghệ tế bào

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 9 bài 33 - Công nghệ tế bào có đáp án.

Câu 1. Phân tử ADN tái tổ hợp được tạo ra trong kĩ thuật gen là:
Câu 2. Người ta sử dụng yếu tố nào để cắt và nối ADN lại trong kĩ thuật gen?
Câu 3. Trong kĩ thuật gen, khi đưa vào tế bào nhận là tế bào động vật, thực vật hay nấm men, thì đoạn ADN của tế bào của loài cho cần phải được:
Câu 4. Vi khuẩn đường ruột E.coli thường được dùng làm tế bào nhận trong kĩ thuật gen nhờ nó có đặc điểm:
Câu 5. Trong các khâu sau: Trình tự nào là đúng với kĩ thuật cấy gen?I Tạo ADN tái tổ hợp II.Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen ghép biểu hiện III. Tách ADN NST của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm thể truyền từ vi khuẩn hoặc vi rút
Câu 6. Mục đích của việc sử dụng kĩ thuật gen là:
Câu 7. Công nghệ gen là gì?
Câu 8. Những thành tựu nào dưới đây không phải là kết quả ứng dụng của công nghệ gen?
Câu 9. Chất kháng sinh được sản xuất phần lớn có nguồn gốc từ:
Câu 10. Hoocmon insulin được dùng để:
Câu 11. Cá trạch được biến đổi gen ở Việt Nam có khả năng
Câu 12. Hoạt động nào sau đây không phải là lĩnh vực của công nghệ sinh học
Câu 13. Tại sao công nghệ sinh học đang được ưu tiên phát triển?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 9 bài 33 : Công nghệ tế bào

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 8C
Câu 2DCâu 9C
Câu 3BCâu 10B
Câu 4BCâu 11A
Câu 5CCâu 12D
Câu 6BCâu 13A
Câu 7A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X