Phân tử ADN tái tổ hợp được tạo ra trong kĩ thuật gen là:

06/11/2020 142

Câu Hỏi:
Phân tử ADN tái tổ hợp được tạo ra trong kĩ thuật gen là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Phân tử ADN tái tổ hợp được tạo ra trong kĩ thuật gen là Phân tử ADN của thể truyền có mang một đoạn ADN của tế bào cho

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X