Mục đích của việc sử dụng kĩ thuật gen là:

06/11/2020 605

Câu Hỏi:
Mục đích của việc sử dụng kĩ thuật gen là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Mục đích của việc sử dụng kĩ thuật gen là để sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa trên quy mô công nghiệp.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X