Người ta sử dụng yếu tố nào để cắt và nối ADN lại trong kĩ thuật gen?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Người ta sử dụng yếu tố nào để cắt và nối ADN lại trong kĩ thuật gen?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Người ta sử dụng Enzim để cắt và nối ADN lại trong kĩ thuật gen

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X