Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm có các dạng cơ bản là

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm có các dạng cơ bản là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm có các dạng cơ bản là lặp đoạn, mất đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X