Điểm tương tự nhau về thế mạnh của ba vùng kinh té trọng điểm là đều có

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điểm tương tự nhau về thế mạnh của ba vùng kinh té trọng điểm là đều có

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điểm tương tự nhau về thế mạnh của ba vùng kinh té trọng điểm là đều có những thuận lợi nhất cả nước về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X