Vấn đề không cần giải quyết liên quan đến công nghiệp của vùng kinh tế trọng

29/10/2020 20

Câu Hỏi:
Vấn đề không cần giải quyết liên quan đến công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Vấn đề không cần giải quyết liên quan đến công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là bổ sung lực lượng lao động

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X