Đặc điểm không giống nhau của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là:

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm không giống nhau của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đặc điểm không giống nhau của các vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là có số dân đông, tập trung nhiều đô thị

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X