Ý nào không phải đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

29/10/2020 21

Câu Hỏi:
Ý nào không phải đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X