Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tỉnh không thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là Đà Nẵng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X