Vấn đề cần giải quyết liên quan đến nông nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía

29/10/2020 17

Câu Hỏi:
Vấn đề cần giải quyết liên quan đến nông nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Vấn đề cần giải quyết liên quan đến nông nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X