Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng

29/10/2020 25

Câu Hỏi:
Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng Có ranh giới không thay đổi

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X