Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vùng kinh tế trọng điểm không phải là vùng Có ranh giới không thay đổi

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X