Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng đểm miền Trung là

29/10/2020 14

Câu Hỏi:
Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng đểm miền Trung là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng đểm miền Trung là khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X