Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng đểm miền Trung là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng đểm miền Trung là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng đểm miền Trung là khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X