Tài nguyên khoáng sản nổi trội hàng đầu của vùng kinh trọng điểm phía Nam là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tài nguyên khoáng sản nổi trội hàng đầu của vùng kinh trọng điểm phía Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tài nguyên khoáng sản nổi trội hàng đầu của vùng kinh trọng điểm phía Nam là dầu mỏ và khí đốt

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X