Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là nguồn lao động đông, chất lượng cao

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X