Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

29/10/2020 22

Câu Hỏi:
Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là nguồn lao động đông, chất lượng cao

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X