Điểm khác biệt rõ nhất về vẻ đẹp, cốt cách của Từ Hải giữa hai cảnh:Trông vời

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Điểm khác biệt rõ nhất về vẻ đẹp, cốt cách của Từ Hải giữa hai cảnh:
Trông vời trời bể mênh mang
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong
với
Bao giờ mười vạn tinh binh,
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Chọn đáp án: D
Điểm khác biệt rõ nhất về vẻ đẹp, cốt cách của Từ Hải giữa hai cảnh: trượng phu khởi nghiệp và sự vinh hiển của người anh hùng.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X