Tâm phúc tương tri trong lời Từ Hải khuyên Kiều có nghĩa là gì?

08/12/2020 330

Câu Hỏi:
Tâm phúc tương tri trong lời Từ Hải khuyên Kiều có nghĩa là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Tâm phúc tương tri trong lời Từ Hải khuyên Kiều có nghĩa là biết rõ lòng dạ của nhau.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X