Trong nền kinh tế thị trường hiện đại việc trao đổi hàng hóa sẽ diễn ra như thế

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại việc trao đổi hàng hóa sẽ diễn ra như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 24 thì trong nền kinh tế thị trường hiện đại việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ sẽ diễn ra một cách linh hoạt thông qua các hình thức môi giới, trung gian, quảng cáo, tiếp thị...Vậy đáp án đúng là một cách linh hoạt.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Hai hàng hoá trao đổi được với nhau vì:

Hai hàng hoá trao đổi được với nhau vì:

  • Chúng cùng là sản phẩm của lao động
  • Có lượng thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra chúng bằng nhau.

Trao đổi theo nguyên tắc ngang giá là?

Trong lưu thông, trên thị trường việc trao đổi hàng hóa cũng phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết. Nói cách khác, phải dựa theo nguyên tắc ngang giá. Điều đó có nghĩa là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa A và hàng hóa B bằng nhau thì chúng được trao đổi với .....

Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ là

Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ là thị trường.

Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?

Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương chịu ảnh hưởng: Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm.

Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền tệ làm chức năng

Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền tệ làm chức năng tiền tệ thế giới.

Giải thích:
Về chức năng tiền tệ thế giới:
- Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền tệ làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ trước đến nay sang nước khác.

Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?

Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp: nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do.

Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào?

Theo SGK GDCD lớp 1 1trang 28 thì sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. Và trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa chịu sự tác động của quy luật giá trị. Vậy đáp án đúng là quy luật giá trị.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X