Để đo được dòng điện trong khoảng 0,50A → 4,0A ta nên sử dụng ampe kế có GHĐ và

26/11/2020 83

Câu Hỏi:
Để đo được dòng điện trong khoảng 0,50A → 4,0A ta nên sử dụng ampe kế có GHĐ và ĐCNN như nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất