Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông không mang ý nghĩa nào đối với

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông không mang ý nghĩa nào đối với tình hình Đại Việt?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông không thúc đẩy quá trình khai hoang và mở rộng lãnh thổ.
Những thay đổi qua cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông có ý nghĩa:
- Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, quyền lực tập trung tối đa vào trong tay hoàng đế
- Tạo ra sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa.
=> Đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển lên đỉnh cao
=> Quá trình khai hoang và mở rộng lãnh thổ được thúc đẩy thông qua những chính sách cụ thể của nhà nước, tuy nhiên dưới triều Lê công cuộc khai hoang và mở rộng lãnh thổ chưa được đẩy mạnh như thế kỉ XVII - XVIII (còn gọi là quá trình "Nam tiến").

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X