Quân đội thời Lê sơ được phiên chế thành những bộ phận nào?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Quân đội thời Lê sơ được phiên chế thành những bộ phận nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quân đội thời Lê sơ có hai bộ phận chính là quân ở triều đình và quân ở các địa phương

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X