Cơ quan thoái hóa không còn giữ chức năng gì nhưng vẫn được di truyền từ thế hệ

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cơ quan thoái hóa không còn giữ chức năng gì nhưng vẫn được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác vì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

- Chọn lọc tự nhiên tác động lên kiểu hình, có lợi thì tích lũy có hại thì đào thải, cơ quan thoái hóa vốn đã mất đi chức năng, không lợi cũng không hại nên không chịu tác động đào thải của chọn lọc tự nhiên.
- Do cơ quan thoái hóa không còn chức năng như trước, nên thoái hóa và giảm dần đi cấu tạo.
- Các câu A, B, D sai do không phải "tất cả các đặc điểm" của bố mẹ đều di truyền cho con.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thể đồng hợp là gì?

Thể đồng hợp là các gen trong một cặp tương ứng ở tế bào sinh dưỡng giống nhau.
Giải thích
Thể đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen. Có thể quy ước PP là thể đồng hợp trội, aa là thể đồng hợp lặn.
Thể đồng hợp là gì?

Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp

Cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp nhân bản vô tính ở động vật.

Cơ quan thoái hóa là cơ quan như thế nào ?

Cơ quan thoái hóa là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
Trong tiến hóa, trước đây, cơ quan này từng giữ 1 vai trò nào đó của sinh vật, xong bây giờ chức năng đó không còn nữa, cơ quan đó cũng theo đó mà thoái hóa (thường là teo nhỏ lại).
Ví dụ 

  • Cơ quan thoái hoá ở người là: Xương cụt, Ruột thừa, Răng khôn, Nếp ngang ở vòm miệng. Các cơ quan này là cơ quan thoái hóa ở ngườido các cơ quan này không còn chức năng.
Cơ quan thoái hóa là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành
  • Cơ quan thoái hóa ở thực vật: Di tích nhụy ở hoa đực cây đu đủ. Hoa đu đủ đực có 10 nhị nhưng ở giữa vẫn còn di tích nhụy chứng tỏ hoa của đu đủ đực vốn là lưỡng tính, về sau mới phân hóa thành đơn tính.

Cơ quan của người không là cơ quan thoái hóa (di tích của các cơ quan xưa phát triển ở động vật có xương sống) là:

Cơ quan thoái hóa là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. Do điều kiện sống của loài thay đổi, các cơ quan này mất dần chức năng ban đầu, tiêu giảm dần và hiện chỉ để lại một vài vết tích kia của chúng. Trong các cơ quan trên các cơ quan thoái hóa là: ruột thừa, răng khôn và xương cùng. Răng nanh không phải là cơ quan thoái hóa.

Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người?

Cơ quan thoái hoá ở người là ruột thừa, răng khôn
Giải thích: Cơ quan thoái hóa (cũng là cơ quan tương đồng) là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. Do điều kiện sống của loài thay đổi, các cơ quan này mất dần chức năng ban đầu, tiêu giảm dần và hiện chỉ để lại một vết tích xưa kia của chúng.
- Ý A đây là hiện tượng lại tổ (xuất hiện lại những đặc điểm ở tổ tiên)
- Ý B là sự tiến hoá phù hợp với dáng di thẳng, giúp con người hô hấp tốt hơn, tăng diện tích lồng ngực

Trường hợp nào sau đây không được gọi là cơ quan thoái hóa?

Cơ quan thoái hóa là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành. Do đó, các phương án A, C và D đều là những phương án đúng.
Phương án B sai vì khe mang chỉ xuất hiện ở giai đoạn phôi chứ không tồn tại ở cơ thể trưởng thành nên không được gọi là cơ quan thoái hóa.

Cơ quan thoái hóa mặc dù không có chức năng gì nhưng vẫn tồn tại trên cơ thể có thể là do

Nguyên nhân là do B
Cơ quan thoái hóa là các cơ quan không thực hiện chức năng thường không có hại và cũng không có lợi → không gây hại cho sinh vật → không bị CLTN loại bỏ

Cơ quan nào không thể xem là cơ quan thoái hoá?

Cơ quan thoái hóa: cơ quan còn tồn tại nhưng không còn thực hiện chức năng (A, C, D)
Đuôi chuột túi có vai trò rất quan trọng, giữ thăng bằng, làm bánh lái cũng như tăng lực phóng khi nó di chuyển → không thể xem là cơ quan thoái hóa

Ý nào sau đây đúng về cơ quan thoái hoá?

Cơ quan thoái hóa là: cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
Trong tiến hóa, trước đây, cơ quan này từng giữ 1 vai trò nào đó của sinh vật, xong bây giờ chức năng đó không còn nữa, cơ quan đó cũng theo đó mà thoái hóa ( thường là teo nhỏ lại)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X