Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp nhân bản vô tính ở động vật.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ý nghĩa thực tiễn của di truyền học là:

Ý nghĩa thực tiễn của di truyền học là cung cấp cơ sở lí luận cho khoa học chọn giống, y học, công nghệ sinh học.

Một đàn cá rô phi ở sông Đà di chuyển sang sinh sống và làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể cá rô phi ở sông Hồng. Đây là hiện tượng:

Hiện tượng đàn cá rô phi ở sông Đà di chuyển sang sinh sống và làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể cá rô phi ở sông Hồng là hiện tượng di - nhập gen.

Thể đồng hợp là gì?

Thể đồng hợp là các gen trong một cặp tương ứng ở tế bào sinh dưỡng giống nhau.
Giải thích
Thể đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen. Có thể quy ước PP là thể đồng hợp trội, aa là thể đồng hợp lặn.

Vật liệu di truyền là ADN được truyền lại cho đời sau thông qua cơ chế di truyền nào sau đây?

Vật liệu di truyền là ADN được truyền lại cho đời sau thông qua cơ chế di truyền nhân đôi ADN.

Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết gen di truyền trên NST giới tính X là:

Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết gen di truyền trên NST giới tính X là di truyền chéo.

Trường hợp cơ thể sinh vật có bộ nhiễm sắc thể mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, di truyền học gọi là

Thể không nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng thiếu 1 cặp NST tương đồng nào đó

Di truyền học tư vấn không dựa trên cơ sở nào?

Di truyền học tư vấn không dựa trên kết quả của phép lai phân tích

Các cơ quan thoái hóa không còn giữ chức năng gì vẫn được di truyền từ đời này sang đời khác mà không bị chọn lọc tự nhiên đào thải, giải thích nào sau đây đúng?

Đáp án A
B. sai, vì không còn đảm nhận chức năng gì nên dần bị tiêu biến nhưng thời gian tiến hóa chưa đủ dài để tiêu biến hoàn toàn.
C. sai, cơ quan thoái hóa sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan khác trong cơ thể nếu bị loại bỏ.
D. sai, là cơ quan cùng nguồn.

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X