Chọn câu đúng

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chọn câu đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Ta có${x}^{3}{ }-{ }{4}{x}^{2}{ }-{ }{9}{x}{ }{+}{ }{36}{ }{=}{ }\left({{{x}^{3}{-}{4}{x}^{2}}}\right){ }-{ }\left({{{9}{x}{ }{-}{ }{36}}}\right){=}{ }{x}^{2}\left({{{x}{-}{4}}}\right){ }-{ }{9}\left({{{x}{-}{4}}}\right){=}{ }\left({{{x}^{2}{-}{9}}}\right)\left({{{x}{-}{4}}}\right){=}{ }\left({{{x}{-}{3}}}\right)\left({{{x}{+}{3}}}\right)\left({{{x}{-}{4}}}\right)$
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X