Trắc nghiệm Toán 7 chương 3 bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Đề trắc nghiệm Toán lớp 7 chương 3 bài 2 - Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu có đáp án

Câu 1. Dấu hiệu tìm hiểu ở đây là?

A. Sự tiêu thụ điện năng của các tổ dân phố

B. Sự tiêu thụ điện năng của một gia đình

C. Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một tổ dân phố.

D. Sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố.

Câu 5. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

A. Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu

B. Khối lượng chủ yếu của 1 bao gạo là: 50kg và 55kg

C. Khối lượng cao nhất của một bao gạo là 60kg

D. Khối lượng thấp nhất của một bao gạo là 40 kg

Câu 6. Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Số giáo viên của trường

B. Số tuổi của giáo viên trong trường

C. Số giáo viên nghỉ hưu

D. Số tuổi nghề của giáo viên trong trường

Câu 8. Tần số tương ứng với các giá trị 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là: 

A. 3; 1; 5; 2; 1; 3; 2; 1; 2

B. 2; 1; 5; 2; 2; 3; 2; 1; 2

C. 3; 2; 4; 2; 1; 3; 2; 1; 2

D. 3; 1; 6; 2; 1; 2; 2; 1; 2

Câu 10. Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?

A. 150cm-160cm

B. 145cm-149cm

C. 143cm-145cm

D. 140cm-150cm

Câu 15. Gía trị lớn nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tìm tần số của nó

A. Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 9, tần số là 2

B. Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 9, tần số là 3

C. Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 10,tần số là 3

D. Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là 10, tần số là 2

Câu 16. Gía trị nhỏ nhất của dấu hiệu ở đây là bao nhiêu? Tìm tần số của nó

A. Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu là 1, tần số là 4

B. Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu là 4, tần số là 1

C. Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu là 1, tần số là 3

D. Giá trị nhỏ nhất của dấu hiệu là 3, tần số là 1

Câu 19. Chọn câu đúng:

A. Đa số học sinh nhảy trong khoảng từ 90cm-95cm

B. Đa số học sinh nhảy trong khoảng từ 100cm-105cm

C. Đa số học sinh nhảy trong khoảng từ 110cm-120cm

D. Số ít học sinh nhảy trong khoảng từ 100cm-105cm

Câu 20. Một xạ thủ bắn cung . Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi trong bảng sau đây:


Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn cung của một xạ thủ

B. Số điểm đạt được của mỗi xạ thủ

C. Số điểm đạt được của cuộc thi bắn súng

D. Tổng số điểm đạt được sau khi bắn cung của xạ thủ

đáp án Trắc nghiệm Toán 7 chương 3 bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 11B
Câu 2BCâu 12A
Câu 3CCâu 13C
Câu 4ACâu 14D
Câu 5CCâu 15C
Câu 6DCâu 16D
Câu 7DCâu 17A
Câu 8ACâu 18C
Câu 9ACâu 19B
Câu 10DCâu 20A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X