Có bao nhiêu hộ gia đình cần điều tra? (2)

02/12/2020 5

Câu Hỏi:
Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw.h) của một số gia đình của một tổ dân phố, ta được kết quả
Có bao nhiêu hộ gia đình cần điều tra?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 7 mới nhất

X