Yếu tố gây ô nhiễm môi trường nào dưới đây là do các hoạt động công nghiệp và

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Yếu tố gây ô nhiễm môi trường nào dưới đây là do các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt của con người tạo ra?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt của con người tạo ra các khí độc hại như NO2, SO2, CO2...

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X