Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến ô nhiễm nguồn nước?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến ô nhiễm nguồn nước?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nước thải không được xử lí làm ô nhiễm nguồn nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X