Nguồn năng lượng nào sau đây nếu được sử dụng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguồn năng lượng nào sau đây nếu được sử dụng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Năng lượng mặt trời khi sử dụng sẽ ít gây ô nhiễm môi trường nhất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X