Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường được tích tụ ở đâu?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường được tích tụ ở đâu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường tích tụ ở đất, nước, không khí, và trong cơ thể sinh vật.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X