Chọn câu sai trong các câu sau:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chọn câu sai trong các câu sau:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

C sai, Con người hoàn toàn có khả năng hạn chế ô nhiễm môi trường

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X