Yếu tố nào sau đây không phải là các tác nhân hoá học gây ô nhiễm môi trường?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Yếu tố nào sau đây không phải là các tác nhân hoá học gây ô nhiễm môi trường?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các tiếng ồn quá mức do xe cộ và các phương tiện giao thông khác không phải là các tác nhân hoá học gây ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X