Nguồn gốc gây ra sự ô nhiễm sinh học môi trường sống là do:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguồn gốc gây ra sự ô nhiễm sinh học môi trường sống là do:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguồn gốc gây ra sự ô nhiễm sinh học môi trường sống là các chất thải từ sinh vật như phân, xác chết, rác bệnh viện.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X