Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?

24/11/2020 130

Câu Hỏi:
Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
- Sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng.
- Với chất lỏng nó xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào nhưng mức độ nhiều hay ít thì lại phụ thuộc vào 3 yếu tố trên.
⇒ Đáp án D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X