Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?

24/11/2020 228

Câu Hỏi:
Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
- Sự bay hơi của chất lỏng xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.
- Sự bay hơi đó phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng
⇒ Đáp án A.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X