Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng

24/11/2020 85

Câu Hỏi:
Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Những quá trình chuyển thể của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng là: nóng chảy và đông đặc

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X