Chọn phát biểu đúng về định nghĩa của sự bay hơi?

24/11/2020 45

Câu Hỏi:
Chọn phát biểu đúng về định nghĩa của sự bay hơi?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X