Khi nấu cơm, ta mở nắp vung ra thì thấy bên trong nắp có các giọt nước bám vào

24/11/2020 27

Câu Hỏi:
Khi nấu cơm, ta mở nắp vung ra thì thấy bên trong nắp có các giọt nước bám vào là do:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Bên trong nắp có các giọt nước bám vào đó là do hơi nước trong nồi bốc lên gặp lạnh đã ngưng tụ lại.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X