Làm thí nghiệm như thế nào để chứng minh trong hơi thở của chúng ta có nhiều hơi

24/11/2020 61

Câu Hỏi:
Làm thí nghiệm như thế nào để chứng minh trong hơi thở của chúng ta có nhiều hơi nước?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Thí nghiệm chứng minh trong hơi thở của chúng ta có nhiều hơi nước: Hà hơi thở vào gương soi hoặc kính
⇒ Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X