Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X