Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 07/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Yếu tố Sức mạnh dân tộc có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đảng Lao Động Việt Nam xác định tại Đại hội II:

Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đảng Lao Động Việt Nam xác định tại Đại hội II là Công nhân, nông dân, lao động trí thức

Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc năm 1944 là minh chứng cho

Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc năm 1944 là minh chứng cho tinh thần dân tộc của những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa.
Đáp án A loại vì Hội Liên Hiệp Quốc Dân ra đời năm 1946, không liên quan đến thời gian của câu hỏi.

Chính sách nào của nhà Nguyễn đã gây ra mâu thuẫn và rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc?

Chính sách của nhà Nguyễn đã gây ra mâu thuẫn và rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc là “Cấm đạo”.
Chính sách đối ngoại sai lầm “cấm đạo”, đuổi các giáo sĩ phương Tây đã gây ra những mâu thuẫn, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, gây bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến sau này.

Trong lịch sử Việt Nam, tôn giáo từng là cơ sở cho khối đại đoàn kết dân tộc là?

Trong lịch sử Việt Nam, tôn giáo từng là cơ sở cho khối đại đoàn kết dân tộc là Phật giáo

Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc:

Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đã chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc với việc: Thống nhất Việt Minh và Liên Việt

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X