Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội, nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Vì cha mẹ không muốn cho Q đi bộ đội, nên mẹ Q đã đưa cho ông P một khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân sự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X